torsdag 16. januar 2014

"I dag" på baksiden av Klassekampen 16.01.2014

Ubunden tid


Hvor kommer den fra, denne blinde troen på at økt kontroll fører til større arbeidsinnsats, arbeidsmoral og resultater?


Det er jo snarere tvert om. Når man utsettes for en eller annen form for overvåkning blir man flinkere til å se ut som om man gjør noe, holde tider og frister, dokumentere. Arbeidsmoralen svekkes. Arbeidsmiljøet forsures. Arbeidsgleden reduseres. Pliktetikken går foran både intensjonsetikken og konsekvensetikken. Jeg var der da jeg skulle, men hva gjorde jeg? Skrev en rapport …


Selv vet jeg at jeg jobber best som lærer med forberedelser til undervisning og prøver, oppfølging, retting og karaktersetting når jeg får konsentrere meg og være i fred. Det er ikke midt på dagen på skolen eller på møter. Det er helst på ettermiddagen/kvelden, gjerne en helg, eller en formiddag hjemme når jeg ikke har timer før sent på dagen. Får tid til å lete etter en ny innfallsvinkel og nytt stoff som kan gjøre faget fengende for elevene, bygget på de erfaringene jeg har gjort med andre ting. Skal jeg sitte på skolen i bunden tid blir det å snu bunken. Og det er nettopp det de fleste kontrollerte vanemenneskene gjør. De er IKKE de beste lærerne. De er ofte lite endringsvillige, fastlåste i gamle mønstre. Skolen blir en plikt og elevenes glede ved å lære forsvinner ut av vinduet, hodet skrus av så fort det ringer, stoffet er gjennomgått og oppgaver levert så de kan glemme det.


De lærerne som huskes, av oss alle, er de som hadde sin egen vri, som gjorde noe utradisjonelt, som fikk lærestoffet til å bli interessant på en annerledes måte. De satt ikke og så på klokka når de planla undervisningen. Eller hadde samtaletid en time i uka.


Selv er jeg tilgjengelig for elevene så å si 24/7 via sosiale media. Elevene vet de kan komme med et spørsmål og få svar ganske raskt, ikke måtte vente til neste skoletime i faget. Alle lærere må ikke være sånn, men muligheten for å være sånn må finnes.


Noe av det fineste på en arbeidsplass, særlig en skole, er å bli verdsatt for den jobben man gjør, ikke NÅR man gjør den, at lærerne nyter ledelsens tillit og har stor pedagogisk frihet. Kontrollregimet er drepende for kreativiteten. Elevene taper.


Mens samfunnet ellers åpner for fleksibilitet i arbeidstid og arbeidsmåter, vil skolen stramme inn og gå baklengs.


Lillibeth Lunde
Nyslått lektor med tilleggsutdanning
bettamor@hotmail.com