lørdag 11. november 2017

Kommentarer fra arkivet

To kommentarer til Lillibeths tekst
"Søster Elisabth visste"
fra henholdsvis
forfatteren Dag Skogheim og
medisineren Hans Christofer Børresen


Emne:Honning
man 9. nov 2009 


Kjære Bettamor
Dette var bra!
Direkte ut fra praksis med solid
begrunnelse.
Om du fortsatt er i praksis på sykeavdelinger ville det være på sin plass å høre mer fra deg.
Beste ønsker
Dag Skogheim


Emne: Honning
ons 11. nov 2009


Takk for artig artikkel om honningens antibakterielle effekt i KK 9. November!
Her er en kommentar: Jeg har ikke tid til noen egentlig gjenvisitt til vårt antibakterielle førstelinjeforsvar nå, men jeg var borti dette feltet for 5 år siden.

Disse små bakteriedrepende peptidene er visstnok insektenes eneste forsvar mot mikrober. Hos oss utgjør de (defensiner osv.) det såkalte konstitutive (medfødte) førstelinjeforsvar på slimhinner og i morsmelk. Dette visste man intet om i min studietid i 1950-årene.

Annenlinjeforsvaret består av bakteriedrepende celler og proteiner som kastes frem dit hvor mikrobene har trengt inn gjennom hud eller slimhinner.

Tredjelinjeforsvaret er da det adaptive immunsystem (antistoffer og celler). I min studietid kjente man bare den del av dette som virker inne i kroppen.

I 1960-årene og senere oppdaget man at det største adaptive immunsystem virker utenfor kroppen, nemlig på slimhinner og i morsmelk (sekretorisk immunglobulin A).

Vårt forsvar mot mikrober er altså organisert etter typiske militære prinsipper! Jeg tror at det pågår utviklingsarbeid med sikte på å renfremstille defensiner og lignende, og da må honning være aktuelt som råstoff!

Brannskader (og liggesår) må være et meget aktuelt innsatsområde. Det er påfallende at bakterier ikke kan bli resistente mot de små peptidene. Kan jeg ta meg tid til det, skal jeg søke litt på internett. Vet du noe nærmere om det?

Vennlig hilsen fra
Hans Christofer Børresen
(dr. med., tidligere overlege ved Rikshospitalet og professor ved Høyskolen i Oslo)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar